Ochrona Przeciwpożarowa

Sprzedaż sprzętu ppoż.

 • gaśnice, agregaty gaśnicze;
 • hydranty wewnętrzne i zewnętrzne - DN 52, DN 25 , DN 80, DN 100;
 • armatura i osprzęt sieci hydrantowych np. węże hydrantowe, prądownice, zawory, szafki hydrantowe, stojaki hydrantowe, hydranty naziemne itp.;
 • oznakowanie ewakuacyjne i ochrony ppoż.
 • koce gaśnicze, drabiny pożarnicze.
 • kompleksowe wyposażenie nowopowstających obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy.
 • Znaki ewakuacyjne, przeciwpożarowe, ostrzegawcze, fotoluminescencyjne w systemie TD, instrukcje ppoż. instrukcje BHP oraz różnego rodzaju oznakowania służące celom bezpieczeństwa oraz wizualizacji.
 • Materiały służące do biernych zabezpieczeń ppoż. przejść instalacyjnych w strefach pożarowych wiodących firm producenckich w klasie 120 min. odporności ogniowej.
 • Drzwi, bramy i klapy przeciwpożarowe.
 • Różnego rodzaju szafki na sprzęt gaśniczy np. na gaśnice, koce gaśnicze, szafki gazowe, apteczki, jak również kompleksowo wyposażone szafki hydrantowe.
 • Przenośne zestawy pierwszej pomocy (zestawy umieszczone w walizkach metalowych lub w torbie czy plecaku) bardzo przydatne w szkołach, pracowniach chemicznych salach gimnastycznych, na wycieczki szkolne lub "zielone szkoły".
 • Punkty pierwszej pomocy (w szafie metalowej) z pełnym wyposażeniem medycznym doskonale sprawdza się w małych zakładach pracy zatrudniających do 50 osób.

Opracowanie dokumentacji

Projekty branżowe:

 • Projektowanie i montaż stałych instalacji gaśniczych;
 • Projektowanie i wdrażanie systemów sygnalizacji pożaru;
 • Projektowanie wdrażanie i konserwacja systemów oddymiania, systemów automatyki pożarowej itp.

Opracowanie dokumentacji:

 • Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
 • Planów ewakuacji;
 • Planów rozmieszczenia gaśnic;
 • Przygotowanie obiektów do odbioru w zakresie ochrony ppoż. przez organa Państwowej Straży Pożarnej, nadzór i przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony ppoż.

Bierne zabezpieczenia ppoż.

Wykonanie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych dylatacji, szczelin, przejść kablowych i rurowych wiodących firm producenckich.

Konserwacja sprzętu ppoż.

 • Przegląd techniczny podręcznego sprzętu ppoż.,
 • Pomiar wydajności i ciśnienie hydrantów wewnątrz i zewnątrz,
 • Przegląd oddymiania systemów automatyki pożarowej itp.

Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej