Usługi projektowo-budowlane

Usługi projektowe oraz budowlane

1. Zakres tych usług obejmuje przygotowanie do realizacji oraz obsługę procesu inwestycyjnego:

2. Projektowanie

3. Generalne wykonawstwo prac projektowych

4. Przeglądy okresowe obiektów.

Opiniowanie dokumentacji, opracowanie Biznes Planów, Ekspertyzy

1. Opracowanie dokumentacji technicznej,

2. Opracowanie ekspertyz technicznych

3. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa PPOŻ

4. Weryfikacja dokumentacji technicznych