Ochrona Przeciwpożarowa

Oferta

  • Sprzedaż podręcznego sprzętu gaśniczego, oznakowania ewakuacyjnego i ochrony ppoż.
  • Serwis: przegląd techniczny podręcznego sprzętu gaśniczego , pomiar wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, próba ciśnieniowa węży stanowiących wyposażenie hydrantów , przeglądy systemów automatyki pożarowej itp., przeglądy i konserwacja drzwi i bram p.poż.
  • Wykonanie biernych zabezpieczeń przejść instalacyjnych i dylatacji w ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego – prace wykonujemy również przy użyciu technik alpinistycznych w miejscach trudno dostępnych na dużych wysokościach. Pracujemy na materiałach wiodących producentów w dziedzinie biernych zabezpieczeń ppoż.
  • Opracowanie dokumentacji ppoż.: projektowanie i montaż stałych instalacji gaśniczych, projektowanie i wdrażanie systemów sygnalizacji pożaru, projektowanie i wdrażanie oraz konserwacja  systemów oddymiania, systemów automatyki pożarowej itp.
  • Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
  • Opracowanie Scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru,
  • Ekspertyzy, opinie techniczne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego.
  • Doradztwo techniczne i nadzór nad obiektami w zakresie ochrony przeciwpożarowej