Usługi alpinistyczne

  • Prace wysokościowe przy użyciu technik alpinistycznych  w miejscach  trudnodostępnych.
  • Zabezpieczenie przejść instalacyjnych w ścianach i stropach oddzielenia ppoż., zabezpieczenie dylatacji ppoż. na dowolnej wysokości.
  • Czyszczenie budynków, okien,  elewacji, odśnieżanie dachów.
  • Montaż i demontaż elementów użytkowych, reklam, szyldów, banerów, itp.